Hívjon Minket:+36 62 555 800
Contact
6728 Szeged, Vass Mátyás út 7.
Szeplast logomark

Termeni și Condiții

Szeplast Zrt. által gyártott termékek értékesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden SZEPLAST Zrt.; a továbbiakban Szeplast

 1. ALAP INFORMÁCIÓK és PREAMBULUM

Szeplast tevékenysége: a Szeplast különböző összetételű és felhasználási célú PVC alapú keverékek és granulátumok (továbbiakban: termék) fejlesztésével, gyártásával, valamint magyarországi és export értékesítésével foglalkozik.

Termék: különböző összetételű és felhasználási célú, műanyagipari alapanyagként feldolgozásra kerülő PVC alapú keverék vagy granulátum

Szeplast adatai

 • Társaság neve: SZEPLAST Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden SZEPLAST Zrt.
 • Székhely: 6728 Szeged, Vass Mátyás út 7., Magyarország
 • Telephely: 6728 Szeged, Vass Mátyás út 5., Magyarország
 • Levelezési cím: 6728 Szeged, Vass Mátyás út 7., Magyarország
 • Közösségi adószám: HU23043732
 • Cégjegyzékszám: 06-10-000395
 • Email: pvc@szeplast.hu
 • WEB elérhetőség: www.szeplast.hu 

Vevő

 • Vevő definíciója: Bármely olyan jogi személy, amely saját feldolgozási céllal vagy viszonteladás céllal vásárol terméket a Szeplast-tól
 • Viszonteladó: A Szeplast-tól vásárolt terméket kizárólag olyan Vevő értékesíthet tovább, akinek a Szeplast-tal hatályos és érvényes viszonteladói szerződése van, ezáltal a Szeplast hivatalos Viszonteladó Partnerének minősül. Viszonteladói együttműködés esetében a hivatalos Viszonteladó partner minősül a Szeplast Vevőjének, miáltal a jelen ÁSZF rendelkezései rá változatlan formában vonatkoznak.
 • Viszonteladói jog megsértése: Termék nem viszonteladó vevő által történt továbbértékesítése esetén a Vevő által okozott esetleges károkért és jogkövetkezményekért, a Szeplast-nak okozott piaci károkért és további érdeksérelmekért az anyagi és jogi felelősség teljes egészében a Vevőt terheli.

ÁSZF célja: Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy a Szeplast és a Vevő között a Szeplast termékeinek vásárlásával kapcsolatos feltételeket, továbbá a Szeplast és a Vevő jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 1. SZERZŐDÉS, AJÁNLAT és ÁRAZÁS

Ajánlat és egyedi szerződés

A vásárlás tárgyát képező termékek körét, megjelölését, kiszerelését azok Vevőre vonatkozó egyedi alapárát, szállítási és fizetési feltételeit, továbbá az esetleges egyedi kedvezményeket a Szeplast által kiadott és a Vevő által elfogadott egyedi ajánlat tartalmazza, melyre tekintettel a Vevő által elfogadott mindenkori érvényes ajánlat a Vevő és a Szeplast közötti egyedi szerződésnek minősül, így a Vevő és a Szeplast közötti üzleti kapcsolat feltételeit az egyedi szerződés (elfogadott ajánlat) és jelen ÁSZF együttesen szabályozzák azzal, hogy az egyedi szerződésben szereplő alapárak, szállítási és fizetési feltételek, és a mennyiségi visszatérítés kivételével az egyedi kedvezmények tekintetében a Szeplast-ot megilleti az egyoldalú változtatás joga. 

A Vevő az ajánlat / egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadja, hogy a Szeplast által küldött egyedi szerződési feltételek módosítását tartalmazó e-mailt jognyilatkozatként elfogadja, az ellen kifogással nem él.

Egyedi szerződés feltételeinek változtatása

Az egyedi szerződésben szereplő feltételek az éppen aktuális gazdasági, ipari, logisztikai és pénzügyi piac körülményeinek, továbbá a nyers- és alapanyagárak, valamint termelési költségek figyelembevételével kerültek meghatározásra, amelyre tekintettel a Szeplast-ot megilleti az egyoldalú változtatás joga, ha az előbbiek vonatkozásában változás következik be.

Szeplast a szerződési feltételek változását köteles a Vevő felé a Vevő által a vevőregisztráció során megadott kapcsolattartói e-mail címre küldött „Egyedi szerződési feltételek módosítása” nevű dokumentum formájában jelezni. Az egyedi szerződési feltételek módosításának tartalma megegyezik az egyedi szerződés tartalmával, így tartalmazza a vásárlás tárgyát képező termékek körét, megjelölését, kiszerelését azok Vevőre vonatkozó új, egyedi alapárát, szállítási és fizetési feltételeit, továbbá az esetleges egyedi kedvezményeket.

A módosítások az egyedi szerződési feltételek módosítását tartalmazó e-mail igazolt elküldésével hatályba lép, így a Szeplast jogosult a Vevő által ezt követően megrendelésre kerülő termékek vonatkozásában a módosított feltételeket érvényesíteni, miáltal az eseti megrendelések vonatkozásában ez tekintendő irányadónak. A Vevő az ajánlat / egyedi szerződés korábbi aláírásával egyidejűleg elfogadja, hogy a Szeplast által küldött egyedi szerződési feltételek módosítását tartalmazó e-mailt jognyilatkozatként elfogadja, az ellen kifogással nem él.

Az egyoldalú változtatás joga az egyedi szerződésben (elfogadott ajánlatban) esetlegesen szereplő éves mennyiségi visszatérítés feltételeire kizárólag feltételesen terjed ki, amely esetben a Szeplast egyoldalúan kizárólag a Vevő javára módosíthat a vonatkozó feltételeken.

Amennyiben az egyedi szerződési feltételek módosításában közölt feltételek a Vevő számára nem elfogadhatóak, úgy a Vevő a Szeplast illetékes értékesítési képviselőjénél kezdeményezheti a feltételek újratárgyalását és kérhet új, egyedi ajánlatot. Ameddig azonban nincs az egyedi szerződési feltételek módosításának kiküldési dátumánál későbbi dátumú egyedi szerződés (elfogadott ajánlat), addig az aktuális egyedi szerződési feltételek módosításában szereplő feltételek kerülnek alkalmazásra az annak kiküldését követően leadott megrendelésekre.

 1. TERMÉKMEGFELELÉS és TERMÉKDOKUMENTÁCIÓ

TDS: A termékek technikai és mechanikai paramétereit a Technikai Adatlap (TDS) tartalmazza. Az adott termékre vonatkozó TDS dokumentum a pvc@szeplast.hu email címen igényelhető, továbbá a Szeplast illetékes kapcsolattartójától is elkérhető. 

SDS: A termékek biztonságtechnikai adatai a Biztonságtechnikai Adatlap (SDS) tartalmazza a REACH előírásainak megfelelő formában. Az adott termékre vonatkozó SDS dokumentumot a Szeplast a Vevő igénye alapján és a Vevő írásos kérelmét követő 5 munkanapon belül díjmentesen a Vevő rendelkezésére bocsátja. A SDS dokumentum a pvc@szeplast.hu email címen, továbbá a Szeplast illetékes kapcsolattartójától is igényelhető.

REACH: A Szeplast minden terméke az Európai Parlament és Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2006. december 18-án hozott 1907/2006 sz. (EK) rendeletével összhangban kerülnek gyártásra, regisztrálásra és értékesítésre. Az erről szóló nyilatkozatot a Szeplast a Vevő igénye alapján és a Vevő írásos kérelmét követő 5 munkanapon belül díjmentesen a Vevő rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat a pvc@szeplast.hu email címen, továbbá a Szeplast illetékes kapcsolattartójától is igényelhető.

RoHS: A Szeplast által bizonyos elektronikai piacra gyártott és értékesített termékei az Európai Unió és Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló) irányelvének megfelelő elvárásokat is kielégítik. A termékek RoHS megfelelőségéről a Vevő az illetékes értékesítési képviselőtől vagy a pvc@szeplast.hu email címen tud további tájékoztatást és díjmentes nyilatkozatot kérni.

További, egyedi és eseti minőségügyi dokumentum igény: A Szeplast a TDS, SDS, REACH és RoHS nyilatkozatokon felül bármely további Vevői minőségügyi dokumentum igényt a Vevő írásos kérelme alapján egyedileg bírál el, és dönt az igényelt minőségügyi dokumentum kiállításáról és rendelkezésre bocsátásról. Az egyedi minőségügyi dokumentum igény iránti kérelmét a Vevő a pvc@szeplast.hu email címre valamint az illetékes értékesítési képviselő email címére köteles megküldeni.

Másodosztályú termékek dokumentációja: Másodosztályú termékek vonatkozásában a Szeplast nem kötelezhető Technikai Adatlap (TDS), vagy bármely Európai uniós vagy magyarországi szabályozás által nem kötelezőnek minősülő további minőségügyi dokumentum vagy nyilatkozat kiállítására, és rendelkezésre bocsátására.

 1. TERMÉKPRÓBA és TERMÉKELFOGADÁS

Termékpróba: A Szeplast a Vevő számára biztosítja a termékpróba opcionális lehetőségét, amelynek keretében a Vevő igénye alapján a Szeplast maximum 100 kg mennyiségben ingyenesen, 100 kg felett pedig egyedileg megállapított kedvezményes áron biztosít termékmintát a Vevő számára annak érdekében, hogy a Vevő feldolgozási/gyártási folyamatokban is tesztelni tudja a kiválasztott terméket. Ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosított termékminta esetében a Vevő köteles 1.) a Szeplast által rendszeresített –a Szeplast illetékes kapcsolattartójától elkérhető – vevői próbajegyzőkönyvet kitölteni és a Szeplast számára aláírva megküldeni, vagy az illetékes értékesítési képviselőnek átadni; 2.) biztosítani a Szeplast értékesítési és/vagy műszaki képviselőjének a próba során a személyes jelenlét lehetőségét.

Termék elfogadása: A Vevő az ajánlat elfogadásával valamint megrendelésének elküldésével/leadásával kijelenti, hogy a Szeplast által előállított és az elfogadott ajánlatban szereplő termékek, és azok rendeltetésszerű felhasználhatósága a Vevő részéről előzetesen teljes körűen megismerésre került, szükség esetén pedig erre nézve a Szeplast-tól írásban külön tájékoztatást kér, vagy él a termékpróba lehetőségével, melynek elmulasztásából eredő esetleges károkért és jogkövetkezményekért a felelősség teljes egészében a Vevőt terheli, és ezzel kapcsolatosan a Szeplast-tal szemben igényérvényesítésre nem jogosult. Vevői próbajegyzőkönyvvel is alátámasztott termékpróba hiányában teljesített megrendelés esetén a Szeplast a termék minden feldolgozhatósággal és reológiával kapcsolatos utólagos kifogást kifejezetten elutasít.

 1. MEGRENDELÉS

Megrendelés módja

A Vevő részéről a termék megrendelése minden esetben kizárólag a Szeplast képviselőjének,  vagy a pvc@szeplast.hu e-mail címre megküldött eseti megrendeléssel (továbbiakban: megrendelés) történhet azzal, hogy a Szeplast kizárólag a fent megjelölt formában és az alábbiakban megjelölt tartalommal megküldött megrendelések rögzítésére és nyilvántartására köteles. 

Megrendelés tartalma

A megrendelésnek – a mindenkori érvényes egyedi szerződés (elfogadott ajánlat) ,vagy az egyedi szerződési feltételek módosításának alapulvételével és arra való hivatkozással – minden esetben tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését és cikkszámát, a kívánt standard csomagolási egységnek megfelelő mennyiséget, az igényelt teljesítési dátumot, továbbá adott esetben a Vevő mindenkori érvényes szerződési feltételekben foglaltaktól eltérő szállítási módra és teljesítési helyre vonatkozó esetleges igényét.

Teljesítési dátum és részteljesítés

A megrendelések várható teljesítési dátumáról a Szeplast az adott megrendelés visszaigazolása keretében tájékoztatja a Vevőt azzal, hogy a Szeplast nem vállal kötelezettséget a Vevő által a megrendelésben megjelölt igényelt teljesítési dátumra történő teljesítésre. A Szeplast a megrendelés teljesíthető része tekintetében a részteljesítés és részszámlázás jogát fenntartja.

Visszaigazolás

A Szeplast a megfelelően leadott megrendeléseket 3 (három) Magyarországon érvényes munkaidő naptár szerinti munkanapon belül köteles visszaigazolni (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolásban a Szeplast által megjelölt és visszaigazolt teljesítési dátum minden esetben azt a dátumot rögzíti, amikor a megrendelt termék, illetve annak visszaigazolt része a Szeplast telephelyén (6728 Szeged, Vass Mátyás út 5.) elérhető és átvehető, mely időpont nem azonos a Vevő által megjelölt telephelyre vagy egyéb szállítási helyre történő leszállítás időpontjával, ami a választott szállítási mód függvényében változhat.  

Kiszerelés és csomagolás

A megrendeléseket a Szeplast kizárólag az adott termékcsoportra vonatkozó – mindenkori érvényes egyedi szerződésben vagy egyedi szerződési feltételek módosításában szereplő – standard csomagolási kiszerelésben köteles rögzíteni, visszaigazolni és teljesíteni, más csomagolási kiszerelésben történő teljesítésre a Szeplast nem kötelezhető, ugyanakkor a Szeplast fenntartja a jogot arra, hogy egyedi esetekben, de a Vevő tájékoztatása mellett az előre meghatározott standard csomagolási kiszereléstől eltérő kiszerelési mennyiségben teljesítsen megrendelést.

Az egyes termékek kiszerelési egységei eltérőek lehetnek, melyek kapcsán a Vevő a Szeplast illetékes értékesítési képviselőnél is jogosult és köteles további tájékoztatást kérni. 

A standard csomagolási kiszerelések toleranciája Big Bag esetén +/- 5 kg, míg kis zsákos kiszerelés esetén +/- 1 kg azzal, hogy a Szeplast részéről minden esetben a ténylegesen kiszállított mennyiség kerül számlázásra.

Amennyiben egy adott megrendelést a Szeplast az előre meghatározott standard csomagolási kiszereléstől eltérő kiszerelési mennyiségben tudja vagy kívánja teljesíteni, úgy arról a Szeplast írásbeli formában előre tájékoztatja Vevőt, aki elfogadhatja, de nem köteles elfogadni a standard csomagolási kiszereléstől eltérő kiszerelésben történő teljesítést.

6. TELJESÍTÉS és SZÁLLÍTÁS

Teljesítés helye

A teljesítés helye minden esetben a Szeplast telephelye (6728 Szeged, Vass Mátyás út 5.), ahol a megrendelt termék felrakodása a Szeplast felelősségére történik, és a kárveszély viselése a felrakodás befejezésével száll át a fuvarozóra és/vagy a Vevőre.

Teljesítés időpontja

A teljesítés időpontja egyúttal a számla teljesítési dátuma az a dátum, amikor az áru a Szeplast Zrt. telephelyén a fuvareszközre felrakodásra került, függetlenül az alkalmazott szállítási módtól.

Szállítási módok:

 1. FCA paritás: A fuvarszervezés a Vevő felelőssége, és a teljes szállítási költség a Vevőt terheli. A telephelyen történő árufelrakodás a Szeplast Zrt. felelőssége.
 2. CPT paritás: A fuvarszervezés a Szeplast Zrt. felelőssége, a szállítási költségeket az alapárak tartalmazzák. A (számla) teljesítés dátuma az a dátum, amikor az áru a Szeplast Zrt. telephelyén a fuvareszközre felrakodásra került.

A Vevő által a fentiek alapján választott szállítási módot a mindenkori érvényes egyedi szerződés vagy egyedi szerződési feltételek módosítása rögzíti. Az előzetesen rögzített szállítási módtól eltérő szállítási paritással történő teljesítésre a Vevő megrendelésében előzetesen jelzett igénye alapján, és annak Szeplast által történő visszaigazolása esetén, eseti jelleggel van mód és lehetőség, mely esetben a Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényes szerződési feltételek szerint rögzített, illetve felek között hatályban lévő értékesítési alapárak – az eltérő szállítási mód járulékos költségeire figyelemmel – változhatnak.  

Átadás-átvétel

A megrendelt termék átadás-átvétele a teljesítés helyén szállítólevél (fuvarlevél) és/vagy számla kiállítása mellett történik az arra jogosult részére, mely átvételt a Vevő illetve a fuvarozó a szállítólevél (fuvarlevél) illetve számla lebélyegzésével igazolja, mely átvétel minőségi és mennyiségi átvételt jelent, miáltal az átadás-átvétel megtörténtét követő hiányból, sérülésből, stb. eredő kárt a Vevő illetve a fuvarozó köteles viselni tekintve, hogy a kárveszély viselése a teljesítés helyén a felrakodás befejezésével fuvarozóra illetve a termék Vevőnél történő  kirakodásának kezdetén a Vevőre száll át. 

Fentiekre tekintettel az átadás-átvétel után mennyiségi vagy minőségi kifogást a Szeplast sem a termékek, sem pedig a hozzátartozó dokumentumok, illetve egyéb segédanyagok tekintetében nem fogad el, és ennek kapcsán a Szeplast-tal szemben kártérítési vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére sem a Vevő, sem a fuvarozó semmilyen jogcímen nem jogosult, ugyanakkor a minőségi átvétel kizárólag a megtekintéssel megállapítható sérülésekre és egyéb minőségi hibákra, vagy hiányosságokra vonatkozik, melyeket az átadás-átvételkor a Vevő képviselője, illetve a fuvarozó a Szeplast felé – azok jegyzőkönyvben történő egyidejű írásbeli rögzítése, illetve szükség szerint fényképfelvétel készítése mellett – jelezni köteles, melynek elmulasztása a Vevő, illetve a fuvarozó részéről történő minden további igényérvényesítési lehetőséget kizár. 

Átvételi és fizetési kötelezettség

A jelen ÁSZF által szabályozott eseti jogügylet a megrendelés Szeplast által történt visszaigazolásával a felek között mindenkori érvényes (aktuális) értékesítési áron létrejön azzal, hogy a visszaigazoltan megrendelt termékek tekintetében a Vevőt átvételi és fizetési kötelezettség terheli, melynek elmulasztásából eredő károk és többletköltségek teljes egészében Vevőt terhelik. Ennek megfelelően Szeplastnak jogában áll minden olyan szállítási-, tárolási- vagy egyéb többletköltséget a Vevőre áthárítani illetőleg felé tovább számlázni, amely a Vevő késedelme, az érvényes egyedi szerződési feltételekben és az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelő teljesítése folytán merül fel illetve abból ered vagy egyébként a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. Amennyiben a Vevő – a Szeplast érdekkörén kívül álló okból – a megrendelt termék elérhetőségétől számított 30 (harminc) napon belül azt nem veszi át vagy szállítja el, úgy a Szeplast ettől függetlenül jogosult a számlát kiállítani és azok ellenértékét a Vevővel szemben érvényesíteni a felmerülő többletköltségekkel együtt.  

7. MINŐSÉG és REKLAMÁCIÓKEZELÉS 

Minőségi kritériumok

A Vevő által megrendelt és Szeplast által visszaigazolt teljesítés tekintetében a Szeplast minőségi kötelezettsége (az Európai unios és magyarországi jogi szabályozásokban rögzítetteken túl) a termék TDS-ben foglalt technikai/mechanikai paramétereire és színére terjed ki, tehát, hogy a tárgyi megrendelést megfelelő mennyiségben, csomagolásban és szennyeződéstől mentesen olyan termékkel teljesítse, amelynek 

 • technikai paraméterei és tulajdonságai megfelelnek a termék technikai adatlapjában (TDS) szereplő technikai adatoknak;
 • színe maximum +/- 1,5 ΔE értékkel tér el a Szeplast minőségellenőrzési etalon profiljának színétől. Az említett etalon profil a Szeplast által alkalmazott ISO standardnak megfelelő minőségirányítási rendszer alapján kialakított minőségellenőrzési protokoll része.

Másodosztályú termékek

Eseti jelleggel a Szeplast termékportfóliójának részét képez(het)ik másodosztályú termékek is, melyek esetében nem garantálható, hogy maradéktalanul megfelelnek bármilyen előre rögzített technikai és mechanikai paramétereknek, illetve melyek esetében nem kizárható valamilyen nem tervezett összetétel, szín vagy szennyeződés jelenléte. Másodosztályú termékek technikai, vagy mechanikai tulajdonságaira vonatkozóan a Szeplast minőségi kötelezettséget nem vállal.

Reklamációs lehetőség határideje

A megtekintéssel meg nem állapítható hibákra vonatkozó minőségi kifogását (továbbiakban: reklamáció) a Vevő köteles legkésőbb az átadás-átvételt követő 12 (tizenkettő) hónapon belül a Szeplast felé írásban jelezni, melyet követően a Szeplast reklamációt nem köteles fogadni, mely jogvesztő határidőt a Vevő jelen az ajánlat és jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. 

Vevői reklamáció befogadásának feltételei

 • a Szeplast által rendszeresített –a Szeplast illetékes képviselőjétől beszerezhető – reklamációs jegyzőkönyv hiánytalanul kitöltött és a Vevő képviselője által cégszerűen aláírt eredeti példányának megküldése Szeplast részére;
 • minőségi kifogással (reklmaációval) érintett sarzsonként minimum 5 kg minta megküldése, vagy átadása a Szeplast számára a minőségi kifogással érintett PVC alapú keverékből vagy granulátumból,
 • a minőségi kifogással érintett PVC alapú keverékből, vagy granulátumból gyártott végtermék minta megküldése vagy átadása a Szeplast számára;
 • reklamáció tárgyát kizárólag olyan sarzs képezheti, amelyből az ügyfél által felhasznált mennyiség nem haladja meg az ügyfél által maximum 2 (kettő) óra üzemi termelés alatt gyártott mennyiséget (maximálisan elhasznált mennyiség). 

A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén a Szeplast a reklamációt nem köteles befogadni, és ebből eredő igény vele szemben nem érvényesíthető.  

Másodosztályú termék technikai, mechanikai vagy feldolgozási tulajdonságaira vonatkozó utólagos reklamációt és minőségi kifogást a Szeplast nem fogad el, ezekre nézve garanciát nem vállal és a reklamáció lehetőségét kifejezetten kizárja, mely körülményt a Vevő az ajánlat és jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi. 

Reklamáció kivizsgálásának módja

A Vevő által előterjesztett reklamáció és az ennek keretében rendelkezésre bocsátott minta/minták alapján az esetlegesen szükséges minőségi vizsgálat helye a Szeplast telephelye, vagy a Szeplast által meghatározott egyéb hely. A Vevő a minőségi vizsgálat során a reklamáció megalapozottságának kivizsgálása érdekében a felhívástól számított 30 napon belül köteles minden olyan információt és adatot teljeskörűen megadni, amely a reklamáció kivizsgálásához és a minőségi vizsgálat lefolytatásához szükséges, illetve szükséges lehet. 

A fentiek szerint lefolytatott minőségi vizsgálatra jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor, amely rögzíti a reklamáció tárgyát képező terméket, annak vizsgálati módszerét és eredményét, illetve az érintett felek ezzel kapcsolatos esetleges észrevételeit, megállapításait.

Ha a minőségi vizsgálat lefolytatása esetleg külső szakértő igénybevételét teszi szükségessé, úgy annak költségét a Szeplast előlegezi meg azzal, hogy a szakértő költségeit a vizsgálat végén az a fél köteles illetve felek olyan arányban kötelesek viselni, akinek álláspontja a szakértői vizsgálat eredményeként nem vagy csak részben nyer bizonyítást.   

Termékcsere

Amennyiben a minőségi vizsgálat eredménye alapján a reklamáció megalapozottnak minősül, úgy Szeplast vállalja, hogy a reklamáció tárgyát képező kifogásolt terméket közösen egyeztetett határidőn belül kicseréli, ezen túlmenően a Szeplasttal szemben kárigény nem érvényesíthető.

Minőségre és reklamációra vonatkozó viszonteladói kötelezettség

A Szeplast hivatalos viszonteladó partnerei vállalják, hogy a termék továbbértékesítése során a Szeplast mint gyártó termékminőségre, termékdokumentációra és reklamációkezelésére vonatkozó feltételeiről ügyfeleit teljeskörűen és igazoltan tájékoztatják, melynek elmulasztásából vagy nem megfelelő illetve hiányos teljesítéséből eredő jogkövetkezményekért a Viszonteladó teljes körű felelősséggel tartozik.

 1. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Fizetési mód és határidő

A vételár kifizetése kizárólag banki átutalással teljesíthető az érvényes egyedi szerződési feltételek szerint rögzített határidővel, mely határidő vonatkozásában az alábbi módozatok lehetségesek:

 1. Előre fizetés: A termék vételárának kifizetését a vevő az átvételt megelőzően teljesíti. A termékek átadására, illetve kiengedésére a Szeplast kizárólag a megrendelt és visszaigazolt termékek teljes árának Vevő általi kifizetését és annak Szeplast pénzforgalmi számláján történt jóváírását követően köteles. Az előre utaláshoz szükséges előlegbekérő (proforma számla) a megrendelés visszaigazolásakor kerül megküldésre a vevő részére a pvc@szeplast.hu email címről 
 2. Halasztott fizetés: A termék vételárának kifizetését a vevő utólag az átvételt követő, érvényes egyedi szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül teljesíti. A Szeplast a Vevő által halasztott fizetéssel megvásárolható, még ki nem fizetett áru értékét – lejárt és le nem járt (határidőn belüli) tartozásaira figyelemmel – limitálhatja egy a Szeplast által egyoldalúan meghatározott hitelkeret mértékéig. A hitelkeret mértékét a Vevő valamennyi lejárt és le nem járt fizetési kötelezettsége (számlatartozása) nem haladhatja meg. Tekintettel arra, hogy a Szeplast a Vevői számára megállapított hitelkereteket a legtöbb esetben hitelbiztosításra és kintlévőségek kezelésére (is) szakosodott pénzügyi partnernél biztosítja, a Vevő az ajánlat és jelen ÁSZF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul a Szeplast felé fennálló számlatartozásainak harmadik fél számára történő engedményezéséhez.

A Vevőre vonatkozó irányadó fizetési módot és fizetési határidőt a mindenkor érvényes egyedi szerződési feltételek rögzítik, melytől eltérő fizetési módra valamely megrendelés kapcsán a Vevő eseti megrendelése során előzetesen jelzett igény alapján és annak Szeplast által történő visszaigazolása esetén eseti jelleggel van mód és lehetőség, mely esetben a Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényes egyedi szerződési feltételekben rögzített fizetési feltételek és kedvezmények – az eltérő fizetési módra figyelemmel – módosulhatnak az adott megrendelés kapcsán. A Szeplast az érvényes egyedi szerződési feltételekben meghatározott fizetési módtól egyedi kedvezményként a Vevő javára, illetve szankcióként Vevő hátrányára jogosult eltérni. 

Pénznem

A Szeplast és a Vevő között elszámolás pénzneme euro (€), melyre tekintettel a számlázás és az átutalás minden esetben euro (€) pénznemben történik. Az eurotól eltérő pénznemben történő elszámolásra, számlázásra és pénzmozgásra a Szeplast nem kötelezhető, ugyanakkor a Vevő által előzetesen jelzett igény alapján és annak Szeplast által történő visszaigazolása esetén eseti jelleggel van mód és lehetőség, mely esetben a Vevő tudomásul veszi, hogy a rögzített illetve felek között hatályban lévő fizetési feltételek, árak és kedvezmények – az eltérő pénznemre figyelemmel – módosulhatnak az adott megrendelés kapcsán.

Előre utalási kedvezményt (skontó)

Halasztott fizetésű szerződés esetén a Szeplast jogosult egyedi elbírálás alapján és üzletpolitikailag indokolt esetben a számla kiegyenlítése kapcsán előre utalási kedvezményt (skontó) biztosítani a Vevő részére. A skontó mértékét és feltételeit a mindenkori érvényes egyedi szerződés (elfogadott ajánlat), vagy egyedi szerződési feltételek módosítása rögzíti.

Éves mennyiségi visszatérítés (jóváírás)

Üzletpolitikailag indokolt esetben a Szeplast mennyiségi visszatérítést adhat a Vevő számára, amely esetben a Vevőt a Szeplasttól történt – pénzügyileg is rendezett – éves vásárolt mennyiség alapján kilogrammonként meghatározott euro (€) összegű visszatérítés (jóváírás) illeti meg.

Az éves mennyiségi visszatérítés (jóváírás) évente, a Vevő által megrendelt és pénzügyileg teljesített teljes termékmennyiség alapján kerül kiszámításra és elszámolásra akként, hogy a visszatérítés a tárgyévet követő évben történő soron következő megrendelésekben érvényesített jóváírásként kerül kompenzálásra a Szeplast részéről. A Vevő más egyéb formában az éves mennyiségi visszatérítés (jóváírás) összegére nem tarthat igényt, az kizárólag a fenti módon, kompenzációs formában érvényesíthető.

A mennyiségi visszatérítés pontos mértékét a mindenkori érvényes egyedi szerződés (elfogadott ajánlat) vagy az egyedi szerződési feltételek módosítása rögzíti azzal, hogy a már korábban Vevő által ajánlatban elfogadott mennyiségi visszatérítés mértékét és feltételeit a Szeplast az egyedi szerződési feltételek módosításában a Vevő kárára egyoldalúan nem változtathatja.

Késedelmes fizetés vagy hitelkeret túllépés

Amennyiben a Vevő lejárt tartozása, fizetési késedelme áll fenn, vagy az aktuális rendelés értékével együtt a Vevő részére meghatározott hitelkeretet túllépi, úgy a Szeplast újabb megrendelést nem köteles fogadni, visszaigazolni vagy teljesíteni, illetve jogosult terméket visszatartani mindaddig, amíg a Vevő fizetési kötelezettségét és annak esetleges járulékos költségeit vagy kamatait teljeskörűen nem rendezi és teljesíti a Szeplast felé.

Fentieken túlmenően a Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben lejárt tartozása és fizetési késedelme a 15 (tizenöt) napot meghaladja, úgy a Szeplast jogosult továbbá a fizetési késedelemmel érintett számlában Vevő részére bármilyen jogcímen biztosított kedvezményt azonnali hatállyal egyoldalúan visszavonni és a kedvezmény vagy jóváírás összegét Vevő felé utólag kiszámlázni és érvényesíteni.

Amennyiben a Vevő tárgyévben a Szeplast felé bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségének teljesítése tekintetében legalább 2 (kettő) alkalommal késedelembe esik úgy a Szeplast az esetlegesen biztosított kedvezményeket (pl.: skonto, mennyiségi visszatérítés, stb…) jogosult egyoldalúan és automatikusan megvonni az érvényes egyedi szerződési feltételekben foglaltaktól, vagy az adott megrendelés visszaigazolásától függetlenül is. 

Fizetési késedelem esetén – fizetési kötelezettségének jogcímétől függetlenül – a Szeplast jogosult évi 8%-os mértékű késedelmi kamatot is felszámítani és Vevővel szemben érvényesíteni, melynek megfizetésére Szeplast erre irányuló felhívásától és igényének közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles. 

Vevő általi kifizetések jóváírásának sorrendje

A Szeplast a Vevő által szerződés szerint megfizetett összegeket az alábbi sorrendben fordítja a Vevő szerződéses jogviszony alapján fennálló kötelezettségeinek kielégítésére:

 1. a Szeplast megfizetetlen kiadásainak, költségeinek, díjainak és a Szeplastot ért károk arányos megfizetésére;
 2. a szerződéses jogviszony alapján fennálló esedékes, de meg nem fizetett késedelmi kamatok megfizetésére;
 3. bármely esedékes, de meg nem fizetett vételár arányos megfizetésére; és
 4. bármely más esedékes, de meg nem fizetett és a szerződéses jogviszony alapján fennálló összeg megfizetésére.

Szeplast jogosult a Vevő számára adott előzetes értesítés mellett bármikor saját hatáskörében ettől eltérni, Vevő azonban nem adhat ettől eltérő rendelkezést Szeplast számára. 

 1. TITOKTARTÁS 

Vevő és Szeplast kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely együttműködésük keretében tudomásukra jutó minden tényt, adatot, információt, árat, árlistát üzleti titokként bizalmasan kezelnek, azt sem a maguk javára, sem a másik fél hátrányára fel nem használják, tovább nem adják, nyilvánosságra nem hozzák és más egyéb módon sem szolgáltatják ki, vagy teszik hozzáférhetővé kívülálló harmadik személynek.

Üzleti titoknak minősül különösen a Szeplast és a Vevő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó vagyoni értéket képviselő, nem közismert, az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető minden olyan tény, információ, tájékoztatás, megoldás vagy egyéb adat és azokból készült összeállítás, amelyeknek nyilvánosságra hozatala, illetéktelen személyek által történő megszerzése vagy felhasználása az adott fél pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. Fentiekre tekintettel és azon túlmenően a Vevőt terhelő titoktartási kötelezettség különösen kiterjed a Szeplast termékeinek specifikációjára, összetételére, gyártási folyamatára, valamint azok alapját képező ötletre, elvre, elgondolásra, működési módszerre vagy know how-ra, továbbá a Szeplast által esetlegesen átadott illetve megosztott vagy bármilyen módon hozzáférhetővé tett műszaki leírásra, adatbázisokra, mintákra, információkra, működési elvekre és egyéb a fejlesztés alapját képező illetve ahhoz felhasznált tudásbázisra.  

A titoktartási kötelezettség a Vevő és a Szeplast között fennálló bármely jogviszony fennállta alatt illetőleg annak bármely okból történő megszűnését vagy megszüntetését követően is – időbeli és területi korlát nélkül – egyaránt terheli.

A titoktartási kötelezettségek – akár gondatlanul, akár vétkesen történő – megszegése esetén a vétkes fél kártérítéssel illetőleg a kötelezettségsértés tartalmától függően büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

A titoktartási rendelkezés nem terjed ki a Szeplast irányába fennálló bármely jellegű jogszerű pénzügyi követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá a Vevő részére adott hitelkerettel kapcsolatos hitelbiztosítási megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Szeplast által harmadik fél részére adandó információkra.

 1. ADATKEZELÉS

A Szeplast a szerződés teljesítése kapcsán rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a GDPR előírásoknak megfelelő módon kezeli

 • Az adatkezelő társaság: Szeplast Zrt. (adatokat lásd fentebb)
 • Az adatkezelés jogalapja: Vevő hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • Az adatkezelés célja: Szerződéses teljesítés, üzleti kapcsolattartás
 • A személyes adatok címzettjei Szeplast vevőkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, szerződéses megbízottjai, marketing tevékenységet folytató munkavállalók és adatfeldolgozók
 • Adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig
 • Személyes adatok név, cím, telefonszám, e-mail cím

Az érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől (Szeplast Zrt-től) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz, továbbá az illetékes felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az érintett személyeknek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hozzájárulok, hogy a jelen szerződésben kezelt adataimat a Szeplast a hitelkeret finanszírozást bonyolító pénzintézetnek, vagy egyéb finanszírozást végző szervezetnek kezelésre átadja.

További információk a Szeplast honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók: www.szeplast.hu 

 1. VIS MAIOR 

Az egymás irányába vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítésének jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak, amennyiben annak indoka olyan előre nem látható és a felek érdekkörén kívül felmerült esemény (vis maior), mint például háború, forradalom, természeti katasztrófa, járvány, tartós közüzemi akadály (pl. áramkimaradás) vagy szállítási akadály, teljesítést ellehetetlenítő állami aktus stb., mely esemény bekövetkezésekor a felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, feltüntetve adott esetben a késedelem várható időtartamát is.

Vevő a számára már teljesített megrendelésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettsége kapcsán a szerződés szerinti pénzügyi teljesítést vis maior helyzetre való hivatkozással nem tagadhatja meg, ugyanakkor jogosult az eredeti határidő +15 nap extra fizetési haladékra. Ezen felüli pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos méltányossági igényét a pvc@szeplast.hu email címen jelezheti.

 1. SZEPLAST MUNKAVÁLLALÓK ALKALMAZÁSÁNAK TILALMA 

Vevő kötelezi magát arra, hogy a Szeplast munkavállalóit sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony keretében nem foglalkoztatja, illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett részvételével működő vagy többségi befolyása alatt levő gazdasági társasággal a szerződés teljesítése során üzleti kapcsolatot nem létesít. 

 1. IRÁNYADÓ JOG és ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Vevő és Szeplast megállapodnak és rögzítik, hogy a jelen szerződésből, illetve felek jogviszonyából eredő bármely értelmezési- vagy jogvita illetőleg egyéb vitás kérdés esetén a magyar jogot tekintik irányadónak és alkalmazandónak felek teljes jogviszonyát illetően (választott jog), melyre tekintettel amennyiben jelen szerződés a magyar nyelv mellett más nyelven is készül, úgy felek minden esetben a magyar nyelvű változatot tekintik irányadónak.   Előbbiekre tekintettel felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen peren kívül, tárgyalásos úton rendezik azzal, hogy amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy – a pertárgy értékétől illetve hatáskörtől függően – kikötik a Szegedi Járásbíróság illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét (illetékességi és joghatósági kikötés).

 1. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

Szeplast jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, egyoldalúan bármely tekintetben módosítani. A módosításról Szeplast – annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal – a Vevő regisztráció során megjelölt kapcsolattartási címére elektronikus üzenetben értesítést küld, melyhez mellékeli a módosított ÁSZF szövegét. Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül jogosult tértivevényes levél elküldésével tiltakozni a tervezett ÁSZF változással szemben, amennyiben a változás Vevő lényeges jogait vagy kötelezettségeit érinti. A tiltakozás – hacsak azt a Szeplast kifejezetten el nem fogadja annak kézhezvételétől számított 30 napon belül – Vevő rendes felmondásának minősül azzal, hogy a Felek maradéktalanul elszámolnak egymással. Tiltakozás hiányában e jogvesztő határidő elteltét követően az ÁSZF változás a Vevővel szemben hatályba lép. 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szerződés és a jelen ÁSZF szerinti nyilatkozatokat kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta vagy a Szerződés szerint közölt kapcsolattartási címen nem elérhető, a nyilatkozat nem kézbesíthető vagy a cím ismeretlen, illetve elektronikus kapcsolattartási cím esetén akkor is, ha a feladó automatikus házon kívüli értesítést kap, mégpedig az átvétel megtagadásának időpontjában, illetve egyéb esetekben a küldemény feladásának időpontjától számított ötödik napon. 

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelennek bizonyulna, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Felek ilyen esetben kötelesek az érvénytelen rendelkezés helyett annak gazdasági rendeltetéséhez legközelebb álló, illetve a felek akaratának leginkább megfelelő, érvényes rendelkezést alkalmazni. 

Felek a szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitájuk rendezését kötelesek elsősorban békés, peren kívüli egyeztetés útján megkísérelni. Arra az esetre, ha ezen egyeztetések eredménytelennek bizonyulnának, Felek megállapodnak, hogy a Szeplast székhelye szerint illetékes, a pertárgy értéke szerint hatáskörrel rendelkező bíróság előtt rendezik jogvitájukat. 

Descărcați Termeni și Condiții letöltése