Contact
6728 Szeged, Vass Mátyás út 7.
Szeplast logomark

Proiect

Număr de identificare a proiectului:  GINOP-8.3.5-18

Numele beneficiarului:  Szeplast Zrt.
Titlul proiectului:  ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNOLOGICĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICRICE, MICI ȘI MIJLOCII
Valoarea contractată a finanțării:  80 000 000 HUF
Rata ajutorului:  100 % 
Sursa:  Fondul social european
Data planificată de finalizare a proiectului:  08.11.2020.

Descrierea proiectului

Investiția are ca scop îmbunătățirea activității de bază a companiei, producția de materii prime din plastic. Echipamentele care vor fi achiziționate în urma proiectului, cu un buget total de aproape 1,1 miliarde HUF, vor reprezenta cea mai modernă tehnologie de ultimă generație, permițând companiei să își desfășoare activitatea de bază la un standard mai ridicat și cu un proces mai modern, calitate și progrese tehnologice. Punerea în aplicare a îmbunătățirii va contribui la satisfacerea nevoilor pieței mai rapid și mai economic, la creșterea capacității de producție a întreprinderii, la menținerea și consolidarea competitivității și a capacității de generare a veniturilor acesteia.